The MacPorts Project

Skip to Content

MacPorts Portfiles

The MacPorts Project currently distributes 21369 ports, organized across 83 different categories and available below for viewing. This form allows you to search the MacPorts software index, last updated on 2016-10-28 at 14:00:33 America/Los_Angeles.


Or view the complete ports list (21369 ports).


Query Results

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428

19151-19200 of 21369 Portfiles Selected

qrencode 3.4.4
QR Code generation
Licenses: LGPL-2.1+
Maintained by:
Categories: graphics
Platforms: darwin
Dependencies: libpng pkgconfig

qrupdate 1.1.2
library for fast updates of QR and Cholesky decompositions
Licenses: GPL-3+
Maintained by:
Categories: math
Platforms: darwin
Dependencies: libgcc gcc5 vecLibFort
Variants: accelerate atlas g95 gcc44 gcc45 gcc46 gcc47 gcc48 gcc49 gcc5 gcc6 gcc7 openblas universal

qscintilla 2.9.3
QScintilla is a port to Qt of Neil Hodgson's Scintilla C++ editor control.
Licenses: GPL-2 GPL-3 OpenSSLException
Maintained by:
Categories: devel
Platforms: darwin
Dependencies: qt4-x11 pkgconfig
Variants: debug

qstat 2.11
Gather statistics from game servers
Licenses: Artistic-1 zlib
Maintained by:
Categories: games net
Platforms: darwin

qt-assistant 4.6.3
Qt Assistant
Licenses: LGPL-2.1
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: macosx
Dependencies: qt4-x11 pkgconfig
Variants: debug

qt3 3.3.8
Qt Tool Kit
Licenses: QPL-1 GPL-2
Maintained by:
Categories: x11
Platforms: darwin
Dependencies: perl5 jpeg libGLU libpng mesa Xft2 xorg-libXcursor xorg-libXinerama xorg-libXrandr xrender zlib
Variants: mysql odbc psql

qt3-mac 3.3.8b
Qt Tool Kit (Native Aqua Version)
Licenses: QPL-1 GPL-2 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: darwin
Dependencies: libmng libpng zlib
Variants: mysql4 mysql5

qt4-creator-mac 2.8.1
Cross-platform integrated development environment (IDE) tailored to the needs of Qt developers.
Licenses: LGPL-2.1
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: darwin
Dependencies: qt4-x11 botan pkgconfig qt4-mac-sqlite3-plugin
Variants: debug

qt4-mac 4.8.7
Qt Tool Kit
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: dbus openssl jpeg libmng libpng pkgconfig tiff zlib
Variants: cxx11 debug demos examples odbc openvg raster

qt4-mac-mariadb-10.0-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mariadb-10.0
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mariadb-10.0 pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-mariadb-10.1-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mariadb-10.1
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mariadb-10.1 pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-mariadb-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mariadb
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mariadb pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-mysql5-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mysql5
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mysql5 pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-mysql51-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mysql51
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mysql51 pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-mysql55-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mysql55
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mysql55 pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-mysql56-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for mysql56
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: mysql56 pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-percona-plugin 4.8.7
Qt MySQL database plugin for percona
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: percona pkgconfig qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql80-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql80
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql80 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql81-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql81
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql81 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql82-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql82
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql82 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql83-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql83
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql83 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql84-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql84
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql84 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql90-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql90
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql90 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql91-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql91
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql91 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-postgresql92-plugin 4.8.7
Qt PostgreSQL database plugin for postgresql92
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig postgresql92 qt4-mac
Variants: debug

qt4-mac-sqlite2-plugin 4.8.7
Qt sqlite database plugin for sqlite2
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig qt4-mac sqlite2
Variants: debug

qt4-mac-sqlite3-plugin 4.8.7
Qt sqlite database plugin for sqlite3
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua databases
Platforms: macosx
Dependencies: pkgconfig qt4-mac sqlite3
Variants: debug

qt4-x11 4.4.3
Qt Tool Kit (X11 Version)
Licenses: GPL-2 GPL-3 OpenSSLException
Maintained by:
Categories: x11
Platforms: darwin
Dependencies: dbus mysql5 openssl glib2 fontconfig gettext giflib gstreamer010 gstreamer010-gst-plugins-base jpeg libiconv libmng libpng mesa pkgconfig postgresql83 qt4_select sqlite3 tiff unixODBC xorg-libsm xorg-libXi xorg-libXrandr xrender zlib
Variants: webkit

qt4_select 0.3
Switch the default qt4 interpreter
Licenses: BSD
Maintained by:
Categories: sysutils
Platforms: darwin

qt5 5.6.1
Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: qt5-qtbase qt5-qtcanvas3d qt5-qtconnectivity qt5-qtdeclarative qt5-qtenginio qt5-qtgraphicaleffects qt5-qtimageformats qt5-qtlocation qt5-qtmacextras qt5-qtmultimedia qt5-qtquickcontrols qt5-qtsensors qt5-qtserialport qt5-qtsvg qt5-qttools qt5-qttranslations qt5-qtwebchannel qt5-qtwebsockets qt5-qtxmlpatterns qt5-sqlite-plugin

qt5-creator 4.0.1
Cross-platform integrated development environment (IDE) tailored to the needs of Qt developers.
Licenses: GPL-3
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: darwin
Dependencies: botan pkgconfig qt5-qtbase qt5-qtdeclarative qt5-qtmacextras qt5-qtquickcontrols qt5-qtscript qt5-qtsvg qt5-qttools
Variants: debug qtwebengine qtwebkit universal

qt5-creator-docs 4.0.1
Cross-platform integrated development environment (IDE) tailored to the needs of Qt developers.
Licenses: GPL-3
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: darwin
Dependencies: pkgconfig qt5-creator qt5-qtbase qt5-sqlite-plugin

qt5-creator-mac 3.4.1
Obsolete port, replaced by qt5-creator
Licenses: LGPL-2.1
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: darwin

qt5-creator-mac-docs 3.4.1
Obsolete port, replaced by qt5-creator-docs
Licenses: LGPL-2.1
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: darwin

qt5-creator-mac-examples 3.4.1
Obsolete port
Licenses: LGPL-2.1
Maintained by:
Categories: devel aqua
Platforms: darwin

qt5-docs 5.6.1
Documentation for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz qt5-qtbase qt5-qttools qt5-sqlite-plugin gawk pkgconfig python27

qt5-mac 5.5.1
Obsolete port, replaced by qt5
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: darwin

qt5-mac-docs 5.5.1
Obsolete port, replaced by qt5-docs
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: darwin

qt5-mac-mysql56-plugin 5.5.1
Obsolete port, replaced by qt5-mysql-plugin
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: darwin

qt5-mac-psql84-plugin 5.5.1
Obsolete port, replaced by qt5-psql-plugin
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: darwin

qt5-mac-sqlite3-plugin 5.5.1
Obsolete port, replaced by qt5-sqlite-plugin
Licenses: LGPL-2.1 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: darwin

qt5-mysql-plugin 5.6.1
MySQL Database Driver for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz mariadb pkgconfig qt5-qtbase
Variants: debug examples mariadb55 mysql56 tests universal

qt5-psql-plugin 5.6.1
PostgreSQL Database Driver for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz pkgconfig postgresql95 qt5-qtbase
Variants: debug examples postgresql84 postgresql94 postgresql95 tests universal

qt5-qt3d 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz assimp pkgconfig qt5-qtbase qt5-qtbase qt5-qtdeclarative qt5-qtimageformats qt5-qtxmlpatterns
Variants: debug examples tests universal

qt5-qtbase 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz dbus openssl glib2 fontconfig freetype gawk harfbuzz icu jpeg libiconv libmng libpng pcre pkgconfig tiff zlib
Variants: debug examples gstreamer pulseaudio tests universal

qt5-qtcanvas3d 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz pkgconfig qt5-qtbase qt5-qtbase qt5-qtdeclarative
Variants: debug examples tests universal

qt5-qtconnectivity 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz pkgconfig qt5-qtbase qt5-qtbase qt5-qtdeclarative qt5-qtxmlpatterns
Variants: debug examples tests universal

qt5-qtdeclarative 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz pkgconfig python27 qt5-qtbase qt5-qtbase qt5-qtxmlpatterns
Variants: debug examples tests universal

qt5-qtenginio 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz pkgconfig qt5-qtbase qt5-qtbase qt5-qtdeclarative qt5-qtxmlpatterns
Variants: debug examples tests universal

qt5-qtgraphicaleffects 5.6.1
Tools and Module(s) for Qt Tool Kit 5
Licenses: LGPL-2.1 LGPL-3 GPL-3
Maintained by:
Categories: aqua
Platforms: macosx
Dependencies: xz pkgconfig qt5-qtbase qt5-qtbase qt5-qtdeclarative qt5-qtxmlpatterns
Variants: debug examples tests universal

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428